Dotace 2020

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu. Program je investičního i neinvestičního charakteru.

 

PODPORA SPORTU

Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí (investičního nebo neinvestičního charakteru)

Název projektu: Vybavení FC Vlachovo Březí technikou pro údržbu v roce 2020

 

Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od – do  1. 1. 2020 – 16. 10. 2020

 

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu: 80 740 Kč

Požadovaná dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: 62 740 Kč (77,71%)

Vlastní prostředky: 18 000 Kč (22,29%)

 

Projekt podpořen: ANO

Poskytnuté finanční prostředky celkem: 38 605 Kč

Z rozpočtu JčK: 30 000 Kč (77,71%)

Z vlastních zdrojů: 8 605 Kč (22,29%)

 

 

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu. Program je neinvestičního charakteru.

 

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE,

VÝKONNOSTNÍHO SPORTU

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže

 

Název projektu: Podpora sportovní činnosti mládeže FC Vlachovo Březí

 

Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od – do  1. 1. 2020 – 30.6.2021

 

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu: 69 000 Kč

Požadovaná dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: 55 000 Kč (79,71%)

Vlastní prostředky: 14 000 Kč (20,29%)

 

Projekt podpořen: ANO

Poskytnuté finanční prostředky: 50 182 Kč

Z rozpočtu JčK: 40 000 Kč (79,71%)

Z vlastních zdrojů: 10 182 Kč (20,29%)

 

 

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Výzva MŮJ KLUB 2020

 

Název projektu: Zkvalitnění podmínek pro práci s mládeží v FC Vlachovo Březí 2020

 

Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od – do  1. 1. 2020 – 31.12.2020

 

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu: 223 300 Kč

Požadovaná dotace z rozpočtu MŠMT: 223 300 Kč (100 %)

 

Projekt podpořen: ANO

Poskytnuté finanční prostředky: 223 300 Kč

 

 

Dotace FAČR

 

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu: 10 143 Kč

 

Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od – do  1. 1. 2020 – 31.12.2020

 

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu. Program je investičního i neinvestičního charakteru.

 

PODPORA SPORTU

Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť

Název projektu: Oplocení areálu FC Vlachovo Březí

Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od – do  1. 1. 2020 – 16. 10. 2020

 

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu: 406 120 Kč

Požadovaná dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: 323 120 Kč (79,56%)

Vlastní prostředky: 83 000 Kč (20,44%)

 

Projekt podpořen: NE

Veden JčK v položce náhradní projekty