Současnost

Činnost FC VB v roce 2022 a běžné aktivity v kalendářním roce.

  • (V roce 2020, 2021, 2022 jsou aktivity výrazně redukovány či úplně rušeny vzhledem k pandemii Covid – 19)

 

FC Vlachovo Březí má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

  • provozoval sportovní a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářel pro ni materiální a tréninkové podmínky.
  • účastnil se okresních soutěží minipřípravky, starší přípravky a žáků, krajské soutěže – I.A třídy dorostu, Okresní přebor dospělí
  • pořádal Memorial Karla Láda (leden), O pohár starosty Vlachova Březí (srpen), turnaj starších přípravek (prosinec) a turnaj minipřípravek (leden.) v hale. Turnaj dorostu Jaroslava Kokeše (prosinec).
  • organizace letních a zimních tréninkových soustředění, Sportovních plesů, Spoluúčast na pořádání Dětských dnů na hřišti FC. Oslavy 50 let fotbalu ve Vlachově Březí, aj.
  • vytvářel možnosti užívání pro SDH Vlachovo Březí a Základní školu PJB
  • zajišťoval vzdělávání svých členů v oblasti sportu – víkendové školení trenérů licence C, podporoval pravidelné doškolení trenéra licence A

 

 

Četnost tréninků:

 

Minipřípravka – 2x/týden

Přípravka – 2x/týden

Žáci – 2x/týden

Dorost – 2x/týden

Muži – 2x/týden

 

Umístění v soutěžích v soutěžním ročníku 2018/2019 (soutěžní ročník 2019/2020, 2020/2021 – zrušen vzhledem k pandemii Covid-19)

 

Minipřípravka: 4. místo – OP Minipřípravka

Přípravka: nezveřejňuje se

Žáci: 1. místo – 1.A třída sk. B

Dorost: 3. místo – 1.A třída sk. B

Muži: 13. místo 1.B třída sk. B

 

 

Mgr. Ivan Lauda

 

předseda oddílu